Heiligerlee

In dit gebied wordt zout gewonnen door Nouryon. Verder vindt er opslag van stikstof plaats in een ondergrondse caverne door Gasunie. Door de zoutwinning en de gasopslag treedt er  bodemdaling op. In het gebied vindt tevens bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning.