Zuidwending

In dit gebied wordt zout gewonnen door Nouryon. Verder vindt er opslag van aardgas plaats in ondergrondse cavernes door Gasunie. Door de zoutwinning en de gasopslag vindt er een beperkte bodemdaling plaats. In dit gebied treedt ook bodemdaling op door de gaswinning.