NAM

In dit gebied vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning door NAM.In het Noordoosten van Groningen doen zich regelmatig aardbevingen voor die worden veroorzaakt door de gaswinning.