Algemeen

Op deze kaart is aangegeven in welke gebieden de mijnbouwbedrijven NAM, Nouryon, Nedmag en Gasunie actief zijn en waar bodemdaling als gevolg van de mijnbouwactiviteiten van deze bedrijven optreedt. Voor meer informatie klikt u op het groene gebied (NAM) of één van de blauwe cirkels (Nouryon, Gasunie en  Nedmag).