Overige oorzaken

Naast de hier genoemde oorzaken kan schade aan gebouwen ontstaan door:

  • Trillingen door verkeer en heiwerkzaamheden
  • Spatkrachten vanuit de dakconstructie die de buitenmuren naar buiten drukken
  • Krimpscheuren in voegmateriaal, kalkzandsteen en beton (treedt op kort naar de bouw)
  • Schade door storm en bliksem
  • Overbelasting door overmatige regen- of sneeuwval