Bouwmethode

Een groot deel van de gebouwen bestaan uit metselwerk. Metselwerk kan drukkrachten goed opnemen, maar is minder goed bestand tegen trekkrachten. Waar de trekkracht te groot wordt, ontstaan scheuren in metselwerk. Om dit te voorkomen passen we tegenwoordig staal en gewapend beton toe om trekspanning op te nemen. In de bestaande gemetselde gebouwen ontstaan op de volgende plekken vaak te grote trekspanningen:

  • Boven ramen en deuren waar het metselwerk onvoldoende wordt ondersteund door een latei. Door het aanbrengen van een betonnen of stalen latei kan schade worden voorkomen.
  • In en boven gemetselde funderingen. Bij ongelijkmatige zetting van de ondergrond ontstaan trekkrachten in de fundering. Als de trekkrachten te groot worden ontstaan scheuren in de gemetselde fundering en vaak ook in de muur die op de fundering rust. Door gewapend betonnen funderingsstroken worden trekkrachten veel beter opgenomen en ontstaat er minder snel scheurvorming.