Verzakking fundering

Veel gebouwen in  Groningen zijn  gefundeerd op slappe klei- en veenlagen. Door de belasting op de fundering worden de klei- en veenlagen samengedrukt. Huizen in Noordoost-Groningen met een strokenfundering kunnen tijdens de bouw al 5 tot 10 centimeter zakken. Als dit gelijkmatig over het gehele huis gebeurd, ontslaat er geen schade. Als er verschillen zijn in samendrukking kan wel scheurvorming optreden. Dit kan ontstaan door:

  • Verlaging van de grondwaterstand. Deze kan worden verlaagd door polderpeilverlaging, grondwateronttrekking of grote bomen nabij het gebouw. Schade zal over het algemeen optreden aan het eind van een zeer droge zomer of bij een tijdelijke grondwateronttrekking.
  • Gedeeltelijke onderkeldering: Doordat de gronddruk onder de kelder lager is dan onder de fundering en de keldervloer vaak dieper ligt dan de fundering, zakt de kelder minder dan de rest van het gebouw en ontstaan er scheuren op de aansluiting met de kelder.
  • Aanbouw/verbouwing: als een aanbouw later wordt gerealiseerd zal deze nog zakken terwijl het gebouw al gezakt is. Bij de aansluiting tussen gebouw en aanbouw ontstaan scheuren. Scheurvorming kan ook ontstaan als de aanbouw anders is gefundeerd.
  • Betonvloer op een zandbed: Dit type vloer wordt vaak gebruikt ter vervanging van een houten vloer. Door het extra gewicht van het zandbed en de betonvloer, zakt de vloer ten opzichte van de rest van het gebouw. Door de verzakking kan de vloer of kunnen de daarop aangebrachte tegels scheuren.