Aan- & verbouw

Veel gebouwen worden in de loop der tijd verbouwd. Zo’n verbouwing kan leiden tot een verandering van de krachten in de constructie. Dit kan aanleiding zijn voor het ontstaan van schade. Zo ontstaat bij een nieuwe aanbouw vaak scheurvorming op de overgang tussen het hoofdgebouw en de aanbouw. Dit kan komen omdat de aanbouw anders is gefundeerd dan de rest van het gebouw. Als de aanbouw later is gerealiseerd kan de aanbouw nog zakken ten opzichte van de rest van het gebouw. Bij verbouwingen kunnen zeer diverse schades optreden.