Vergunningverlening

De winning van gas en zout is vastgelegd in winningsplannen. De opslag van gas in zoutlagen is vastgelegd in opslagplannen. Beide plannen worden door de minister van Economische Zaken worden goedgekeurd. De minister wint advies in van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)en de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb).

Een belangrijk onderdeel van een winningsplan en opslagplan is een prognose van de bodemdaling die gedurende de looptijd van het plan kan optreden. In het winningsplan wordt ook een prognose gegeven van mogelijke aardbevingen. In het winningsplan en opslagplan moet worden aangegeven welke schade als gevolg van de voorspelde aardbevingen of bodemdaling  kan optreden. Verder moeten maatregelen beschreven worden om de bodemdaling en aardbevingen en de schade te beperken.

Beoordeling & Toezicht

Het Staatstoezicht op de Mijnen beoordeelt het winningsplan en opslagplan, de metingen en de analyse van de meetgegevens. Goedgekeurde resultaten worden als “meetregisters” van de bodemdaling op het Olie- en Gasportaal gepubliceerd. De aardbevingen worden gepubliceerd door KNMI.