Schademelding

Als u denkt schade te hebben die wordt veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten kunt u een claim indienen bij het betreffende mijnbouwbedrijf. In een drietal gebieden zijn meerdere mijnbouwbedrijven actief. In deze gebieden zijn afspraken gemaakt tussen de bedrijven en is er per gebied 1 loket voor alle schademeldingen.

Technische Commissie Bodembeweging

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw claim door de betreffende mijnbouwmaatschappij kunt u de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) inschakelen. De Tcbb onderzoekt dan opnieuw of, en zo ja, in hoeverre de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw. De kosten voor het inschakelen van de Tcbb bedragen EUR 90,00. Het bedrag wordt teruggestort als de Tcbb adviseert tot een schadevergoeding die gelijk is aan of hoger dan het bedrag dat de mijnonderneming u heeft geboden.