Meetnetwerk uitgebreid

In 1995 heeft het KNMI in Noord-Nederland een netwerk opgezet van boorgatseismometers en versnellingsmeters om de bevingen en trillingen nog beter in kaart te kunnen brengen. NAM heeft hier financieel aan bijgedragen. Naar aanleiding van de aardbevingen in augustus 2012 in de gemeente Loppersum hebben partijen als NAM, KNMI en TNO besloten het meetnetwerk verder uit te breiden om nog meer kennis te krijgen over geïnduceerde aardbevingen.