Category Archives: Uncategorized

Gevolgen beperken

Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van mijnbouwactiviteiten. Waar kan worden maatregelen getroffen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. In het geval van bodemdaling door bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe gemalen, het aanpassen van bruggen, kanalen, dijken en haventerreinen. Doordat de bodem in een groot gebied langzaam en geleidelijk daalt ontstaat hierdoor geen directe schade aan gebouwen. Een aardbeving kan schade veroorzaken. Voor schade als gevolg van bodemdaling en/of aardbevingen zijn diverse schaderegelingen in het leven geroepen.