Category Archives: Mijnbouw Toezicht

Beoordeling & Toezicht

Het Staatstoezicht op de Mijnen beoordeelt het winningsplan en opslagplan, de metingen en de analyse van de meetgegevens. Goedgekeurde resultaten worden als “meetregisters” van de bodemdaling op het Olie- en Gasportaal gepubliceerd. De aardbevingen worden gepubliceerd door KNMI.