Category Archives: Mijnbouw Schademelding

Technische Commissie Bodembeweging

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw claim door de betreffende mijnbouwmaatschappij kunt u de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) inschakelen. De Tcbb onderzoekt dan opnieuw of, en zo ja, in hoeverre de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw. De kosten voor het inschakelen van de Tcbb bedragen EUR 90,00. Het bedrag wordt teruggestort als de Tcbb adviseert tot een schadevergoeding die gelijk is aan of hoger dan het bedrag dat de mijnonderneming u heeft geboden.