Category Archives: Mijnbouw Gevolgen & Maatregelen

Aardbevingen

In Groningen ontstaan aardbevingen als gevolg van de winning van gas. Op 16 augustus 2012 is bij Huizinge de tot nu toe krachtigste beving opgetreden met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Hierdoor zijn een groot aantal gebouwen in de directe omgeving beschadigd. Voor schade als gevolg van bodemdaling en/of aardbevingen zijn diverse schaderegelingen in het leven geroepen. In 2018 zijn in Heiligerlee 4 lichte aardbevingen (maximaal 1,3 op de schaal van Richter) geregistreerd nabij een zoutcaverne. Schade door aardbevingen als gevolg van zoutwinning en gasopslag is niet te verwachten.