Category Archives: Gevolgen & Maatregelen Nedmag

Onderzoek

Uit diverse wetenschappelijke  onderzoeken is gebleken dat de kans op schade  aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning erg klein is, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter.

Bewoners van Borgercompagnie en Tripscompagnie hebben in 2009 een enquête gehouden waarin zij een toename van schade aan gebouwen te constateerden. In opdracht van de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s en Nedmag is in 2011/2012 een onderzoek verricht naar de hoofdoorzaken van gebouwschade in het  bodemdalingsgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de schade aan de onderzochte gebouwen in het onderzoeksgebied niet wordt veroorzaakt door de bodemdaling die het gevolg is van de zoutwinning door Nedmag. Ook de bodemdaling veroorzaakt door gaswinning in het aangrenzende gebied, is niet de oorzaak van de schades.