Category Archives: Gasbuffer Gasunie

Aardgasbuffer

De Aardgasbuffer Zuidwending, gelegen nabij Zuidwending ten oosten van Veendam, is bedoeld om het verschil tussen vraag en aanbod op te vangen. Zo wordt in de wintermaanden bijna vier keer zoveel gas gebruikt als in de zomerperiode. Met de tijdelijke opslag van aardgas in zoutholtes (cavernes) is het mogelijk op flexibele wijze te voldoen aan de piekvraag naar aardgas.

Een ondergrondse aardgasbuffer is een tijdelijk gasvoorraad. Op de plaats waar zout is uitgeloogd ontstaan zoutholtes (cavernes). Deze cavernes kunnen worden gevuld met aardgas. Via een pijpleiding wordt aardgas vanuit het transportnet van Gasunie onder een druk van 60 bar naar de gasinstallatie gevoerd. Met compressoren wordt het daar op een druk van maximaal 180 bar gebracht en in de zoutholtes (cavernes) geïnjecteerd. Dankzij de hoge druk kan het gas eenvoudig weer in het gastransport worden gebracht als hier vraag naar is. Gasunie heeft momenteel vijf ondergrondse cavernes. Ze liggen op een diepte van ongeveer 1200 meter en hebben samen een opslagcapaciteit van ongeveer 200-300 miljoen m3 aardgas.

Stikstofbuffer

De stikstofbuffer bij Heiligerlee is gemaakt om ook in de toekomst de levering van aardgas te kunnen blijven garanderen. Het Nederlandse gasaanbod loopt terug, terwijl de vraag juist nog aan het toenemen is. Als gevolg daarvan zullen producenten en leveranciers meer gas uit het buitenland gaan importeren dan nu het geval is. Dit gas heeft soms een andere samenstelling dan het Nederlandse gas. Door toevoeging van stikstof kan het gas geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse huishoudens.
Op de locatie Zuidbroek heeft Gasunie een stikstofinstallatie gebouwd waar stikstof wordt gescheiden van lucht. De verkregen stikstof wordt door compressoren op druk gebracht en via een 10 kilometer lange hogedrukleiding naar de cavernes in Heiligerlee gebracht. Ook is er op de locatie Zuidbroek een mengstation gebouwd waar de stikstof gemengd kan worden met buitenlands gas. De stikstofbuffer in Heiligerlee vormt zodoende een voorraad stikstof, die aangesproken kan worden in geval van plotseling toenemende vraag naar gemengd aardgas. De stikstofbuffer bestaat uit een caverne met een opslagcapaciteit van 45 miljoen kubieke meter stikstof gas en de maximale druk in de caverne is 177 bar.