Category Archives: Bodemdaling Nedmag

Daling door gaswinning

Bodemdaling door gaswinning wordt veroorzaakt doordat de bodemlaag waar gas in zit op ongeveer 3 km diepte wordt samengedrukt. Het gas bevindt zich in de poriën van een zandsteenlaag. Een poreuze gesteentelaag waarin zich aardgas bevindt heet een reservoir. Het aardgas in een reservoir staat onder hoge druk. Door de winning van het aardgas daalt de druk en wordt zandsteenlaag op 3 km diepte enigszins samengedrukt (compactie) door het gewicht van de bovenliggende aardlagen. Hoe groot dit samendrukken is hangt af van de drukdaling, de samenstelling en porositeit van het gesteente, de dikte van het reservoir en die van de aardlagen erboven. Door dit samendrukken ontstaat aan de oppervlakte een bodemdalingskom. De maximale bodemdaling bedraagt momenteel ongeveer 30 centimeter en treedt op in de omgeving van Loppersum.

Uit de meest recente voorspellingen blijkt dat in 2070 de bodem waarschijnlijk maximaal 47 centimeter daalt. Omdat de kom een groot oppervlak beslaat (ruim 1600 km2) blijft de maximale helling van het aardoppervlakte beperkt. Om een idee te geven; op dit moment gaat het om maximaal 3 á 4 6 centimeter per kilometer aan de rand van de bodemdalingskom.