Category Archives: Bodemdaling Gasunie

Bodemdaling Aardgasbuffer Zuidwending

Als gevolg van de activiteiten van de Aardgasbuffer Zuidwending ontstaat er bodemdaling in het gebied waar de cavernes zich bevinden. Er is een berekening gemaakt voor de geschatte bodemdaling.

Op basis van de huidige situatie van 5 met gas gevulde cavernes is berekend dat de bodemdaling op het diepste punt van de bodemdalingskom, circa 3 tot 4 millimeter per jaar zal zijn, tot circa 16 centimeter in 2050. De berekeningen zijn conservatief, dat wil zeggen dat de werkelijk optredende bodemdaling waarschijnlijk geringer zal zijn dan de voorspelde. Door het uitvoeren van een periodiek nauwkeurig meetprogramma zal de werkelijke bodemdaling worden geregistreerd. Om eventuele plotselinge veranderingen in bodemdaling te kunnen waarnemen zijn GPS antennes geplaatst die de veranderingen continu registeren.

Naast de bodemdaling vanwege de gasbuffer zullen natuurlijke inklinking en bodemdaling ten gevolge van gaswinning en zoutwinning optreden.

Bodemdaling stikstofbuffer Heiligerlee

Als gevolg van de activiteiten van de stikstofbuffer Heiligerlee ontstaat er bodemdaling in het gebied waar de caverne staan. Ook hiervoor is een berekening gemaakt voor de geschatte bodemdaling.

Op basis van de huidige situatie van 1 met stikstof gevulde caverne is berekend dat de bodemdaling op het diepste punt van de bodemdalingskom, circa 3 tot 4 millimeter per jaar zal zijn, tot circa 15 centimeter in 2050. De berekeningen zijn conservatief, dat wil zeggen dat de werkelijk optredende bodemdaling waarschijnlijk geringer zal zijn dan de voorspelde. Ook hier wordt tijdens de bedrijfsfase een periodiek meetprogramma uitgevoerd.

Naast de bodemdaling vanwege de stikstofbuffer zullen natuurlijke inklinking en bodemdaling ten gevolge van gaswinning en zoutwinning optreden.