Category Archives: Aardbeving NAM

Maximale kracht

In eerste instantie werd aangenomen dat de maximale kracht van een aardbeving als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld 3,9 op de schaal van Richter zou zijn. Uit later onderzoek blijkt dat ook zwaardere aardbevingen mogelijk zijn. Als er een vergelijking wordt gemaakt met gas- en olievelden elders in de wereld moet, volgens experts van KNMI, mogelijk rekening worden gehouden met een maximale beving van 5 op de schaal van Richter.

Ook in de zogeheten kleine gasvelden kunnen aardbevingen ontstaan als gevolg van de gaswinning. Hiervoor geldt nog steeds dat de maximale kracht 3,9 op de schaal van Richter zou zijn. Per gasveld verschilt de kans op aardbevingen. In Groningen zijn bijna alle aardbevingen gerelateerd aan de gaswinning uit het grote Groningen gasveld. De aardbevingen zullen doorgaan zolang aardgas wordt gewonnen. Ook als de aardgaswinning wordt gestopt is de verwachting dat de aardbevingen nog enige jaren doorgaan.

Meetnetwerk uitgebreid

In 1995 heeft het KNMI in Noord-Nederland een netwerk opgezet van boorgatseismometers en versnellingsmeters om de bevingen en trillingen nog beter in kaart te kunnen brengen. NAM heeft hier financieel aan bijgedragen. Naar aanleiding van de aardbevingen in augustus 2012 in de gemeente Loppersum hebben partijen als NAM, KNMI en TNO besloten het meetnetwerk verder uit te breiden om nog meer kennis te krijgen over geïnduceerde aardbevingen.