Zoutwinning

Nouryon wint zout bij Heiligerlee en bij Zuidwending. De ondergrondse zoutlagen zijn hier enkele kilometers dik. Door water in de zoutlaag te pompen lost het zout op. De pekel wordt getransporteerd naar de fabriek in Delfzijl. Door het oplossen van het zout ontstaan, honderden meters diep, holle ruimtes (cavernes) die met pekel gevuld zijn. In Heiligerlee bevinden zich 12 zoutcavernes, waarvan er acht nog voor zoutwinning in gebruik zijn en één door Gasunie voor stikstofopslag gebruikt wordt. De cavernes hebben een maximale diameter van 125 meter en zijn tot 750 meter hoog.

In Zuidwending heeft Nouryon 16 cavernes ontwikkeld, negen voor eigen zoutwinning en zeven ten behoeve van gasopslag door EnergyStock (Gasunie). De zoutwinningscavernes in Zuidwending hebben een maximale diameter van 125 meter en zijn tot 1000 meter hoog. De cavernes ten behoeve van gasopslag zijn kleiner: maximaal 90 meter diameter en tot 500 meter hoog. Tussen de cavernes zit een afstand van tenminste 100 meter (pilaardikte). Elke vijf jaar worden sonarmetingen uitgevoerd om de exacte vorm en grootte van de caverne in 3D in beeld te brengen.

Om het boren en uitlogen te ‘sturen’ wordt afdek-olie gebruikt. De olie blijft boven de pekel drijven en voorkomt dat het ‘dak’ (de bovenkant) van de caverne wordt uitgeloogd zodat deze dik genoeg blijft. Zie ook: https://zoutwinning.nouryon.com/groningen/