Gevolgen & Maatregelen

Trillingen

In de bodem vinden voortdurend trillingen plaats. De oorzaak kan liggen in natuurlijke processen en in ondergrondse en bovengrondse activiteiten. In Heiligerlee is eind 2018 in samenwerking met het KNMI een seismisch meetnetwerk geïnstalleerd om de zoutdôme, met daarin de cavernes van Nouryon en Gasunie, te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Hiermee kunnen eventuele trillingen nauwkeurig worden gemeten. Hierdoor wordt, samen met de experts van onder andere het KNMI, een nog beter begrip van de ondergrond verkregen en ontstaat meer inzicht in de mogelijke oorzaken van trillingen.

Het meetnetwerk bestaat uit 12 seismometers op vier locaties op 50 tot 70 meter diepte. De ruwe data wordt gedeeld voor interpretatie met een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van seismiek. Daarnaast wordt de live data gedeeld met het KNMI, die deze kan gebruiken om trillingen in het gebied beter in kaart te brengen. Zie ook: https://zoutwinning.nouryon.com/groningen/seismisch-netwerk-en-bodemdaling/