Nouryon

Nouryon wint sinds het midden van de jaren vijftig pekel bij Heiligerlee en Zuidwending. In de zoutfabrieken in Delfzijl wordt hiervan zuiver zout gemaakt. Dit dient voornamelijk als grondstof voor de chemische industrie. Een klein deel wordt gebruikt in de winter als wegenzout. Per jaar wordt er ongeveer 2,7 miljoen ton zout geproduceerd.

Nouryon is een internationaal chemiebedrijf met een rijke historie in Nederland onder namen als KNZ, AKZO en AkzoNobel. Je vindt de producten van Nouryon in voedsel, medicijnen, landbouw, kunststoffen, bouwmaterialen, en bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.  Zie ook: https://zoutwinning.nouryon.com/over/

Nouryon wint zout bij Heiligerlee en bij Zuidwending. De ondergrondse zoutlagen zijn hier enkele kilometers dik. Door water in de zoutlaag te pompen lost het zout op. De pekel wordt getransporteerd naar de fabriek in Delfzijl. Door het oplossen van het zout ontstaan, honderden meters diep, holle ruimtes (cavernes) die met pekel gevuld zijn. In Heiligerlee bevinden zich 12 zoutcavernes, waarvan er acht nog voor zoutwinning in gebruik zijn en één door Gasunie voor stikstofopslag gebruikt wordt. De cavernes hebben een maximale diameter van 125 meter en zijn tot 750 meter hoog.

In Zuidwending heeft Nouryon 16 cavernes ontwikkeld, negen voor eigen zoutwinning en zeven ten behoeve van gasopslag door EnergyStock (Gasunie). De zoutwinningscavernes in Zuidwending hebben een maximale diameter van 125 meter en zijn tot 1000 meter hoog. De cavernes ten behoeve van gasopslag zijn kleiner: maximaal 90 meter diameter en tot 500 meter hoog. Tussen de cavernes zit een afstand van tenminste 100 meter (pilaardikte). Elke vijf jaar worden sonarmetingen uitgevoerd om de exacte vorm en grootte van de caverne in 3D in beeld te brengen.

Om het boren en uitlogen te ‘sturen’ wordt afdek-olie gebruikt. De olie blijft boven de pekel drijven en voorkomt dat het ‘dak’ (de bovenkant) van de caverne wordt uitgeloogd zodat deze dik genoeg blijft. Zie ook: https://zoutwinning.nouryon.com/groningen/

Bij de zoutwinning treedt geleidelijke bodemdaling op. De bodem daalt door zoutwinning in Heiligerlee jaarlijks met ca. 4 mm en in Zuidwending met ca. 1 mm. Na zo’n zestig jaar bedraagt de diepte in het centrum van de bodemdalingskom in Heiligerlee ruim 15 centimeter en in Zuidwending na bijna vijftig jaar, ongeveer 5 centimeter.

De bodemdaling wordt door middel van metingen (o.a. waterpassing, Global Positioning System) iedere vijf jaar gecontroleerd. De volgende meting zal in 2020 uitgevoerd worden. Bij zo’n meting wordt de totale bodemdaling van het maaiveld bepaald. Dat is inclusief de daling als gevolg van bijvoorbeeld inklinking van veenlagen, verlaging van de grondwaterspiegel, lokale wateronttrekking en gaswinning. Door het gebruik van analysemodellen kan het aandeel van de zoutwinning in de bodemdaling worden bepaald.

In het zoutwinningsgebied van Nouryon daalt de bodem ook als gevolg van gaswinning door de NAM. Bij de locatie Zuidwending bedraagt de bodemdaling door gaswinning circa 4 centimeter. De bodemdaling door gaswinning bij de locatie Heiligerlee bedraagt circa 8 centimeter.

Trillingen

In de bodem vinden voortdurend trillingen plaats. De oorzaak kan liggen in natuurlijke processen en in ondergrondse en bovengrondse activiteiten. In Heiligerlee is eind 2018 in samenwerking met het KNMI een seismisch meetnetwerk geïnstalleerd om de zoutdôme, met daarin de cavernes van Nouryon en Gasunie, te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Hiermee kunnen eventuele trillingen nauwkeurig worden gemeten. Hierdoor wordt, samen met de experts van onder andere het KNMI, een nog beter begrip van de ondergrond verkregen en ontstaat meer inzicht in de mogelijke oorzaken van trillingen.

Het meetnetwerk bestaat uit 12 seismometers op vier locaties op 50 tot 70 meter diepte. De ruwe data wordt gedeeld voor interpretatie met een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van seismiek. Daarnaast wordt de live data gedeeld met het KNMI, die deze kan gebruiken om trillingen in het gebied beter in kaart te brengen. Zie ook: https://zoutwinning.nouryon.com/groningen/seismisch-netwerk-en-bodemdaling/

 

Nouryon  wil geen schade veroorzaken en geen of zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. Wanneer u meent dat de (zoutwinnings)activiteiten in Heiligerlee en Zuidwending u tot overlast zijn of schade berokkenen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon:

Adres Contactpersoon
Nouryon  L Snijder, Hoofd Pekelwinning
Tranendallaan 17  Telefoonnummer: 06 51 57 59 59
9678 PB Westerlee lambert.snijder@nouryon.com