Gevolgen & Maatregelen

Als de bodem daalt, stijgt het waterpeil en kan er wateroverlast ontstaan. Om dit te voorkomen zijn er de afgelopen jaren in het gebied tal van waterhuishoudkundige maatregelen getroffen. Zo zijn er onder andere gemalen gebouwd aan de Nieuweweg in Muntendam en bij de Zwarteweg in Veendam. Nedmag heeft de kosten van deze gemalen betaald.

Ook de komende jaren zullen maatregelen uitgevoerd worden om ervoor  te blijven zorgen dat de bodemdaling niet tot schade aan landbouw en gebouwen leidt. Deze maatregelen worden gecoördineerd door de Ambtelijke Werkgroep Bodemdaling Nedmag. Deze werkgroep wordt voorgezeten door de provincie Groningen. De andere deelnemers  zijn de gemeenten Veendam en Midden-Groningen, het  Waterschap Hunze en Aa’s, het Staatszicht op de Mijnen en Nedmag.

Onderzoek

Uit diverse wetenschappelijke  onderzoeken is gebleken dat de kans op schade  aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning erg klein is, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter.

Bewoners van Borgercompagnie en Tripscompagnie hebben in 2009 een enquête gehouden waarin zij een toename van schade aan gebouwen te constateerden. In opdracht van de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s en Nedmag is in 2011/2012 een onderzoek verricht naar de hoofdoorzaken van gebouwschade in het  bodemdalingsgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de schade aan de onderzochte gebouwen in het onderzoeksgebied niet wordt veroorzaakt door de bodemdaling die het gevolg is van de zoutwinning door Nedmag. Ook de bodemdaling veroorzaakt door gaswinning in het aangrenzende gebied, is niet de oorzaak van de schades.