Bodemdaling

De bodemdaling door zoutwinning is afhankelijk van de samenstelling van het zout en de methode die gebruikt wordt om het zout te winnen. Door de zoutwinning van Nedmag met behulp van de squeeze methode ontstaat er bodemdaling in een gebied met een doorsnede van ca. 8 kilometer. De bodemdaling wordt iedere twee jaar gemeten. Momenteel bedraagt de maximale bodemdaling 49 centimeter (gemeten vanaf 1977).

Op 20 april 2018 is een opening ontstaan in het dak van de bovenste caverne van één van de bronnen in het zoutveld Tripscompagnie. Als gevolg daarvan is er pekel en mogelijk dieselolie naar de bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. Nedmag heeft meteen besloten het zoutveld af te bouwen en de alle aanwezige pekel op te pompen. Hierdoor verloopt de bodemdaling sneller. De bodemdaling blijft gelijkmatig en leidt niet tot schade mits het waterpeil wordt aangepast aan de bodemdaling. De reeds uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen gaan uit van een daling van 65 cm.

In het gebied daalt de bodem ook door de winning van gas. De bodemdaling door gaswinning bedraagt momenteel 6 tot 8 centimeter. In de 40 jaar dat Nedmag zout wint, zijn er nog nooit aardbevingen of –trillingen in het gebied waargenomen op de diepte waar zout wordt gewonnen. Het is ook onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Zout is stroperig en kan daardoor zelf geen schokken veroorzaken. Ook bij andere nationale en internationale zoutwinningen zijn geen aardschokken of -trillingen voorgekomen.