Bodemdaling

Als gevolg van de aardgaswinning daalt de bodem in een groot deel van de provincie Groningen. Bodemdaling wordt veroorzaakt door de samendrukking van de gasvoerende laag op ongeveer 3 kilometer diepte. Het gas bevindt zich in de poriën van een zandsteenlaag. Voordat de winning begon stond het aardgas onder een druk van 350 atmosfeer. Door de winning van het gas daalt de druk en wordt zandsteenlaag op 3 kilometer diepte enigszins samengedrukt (compactie) door het gewicht van de bovenliggende aardlagen. Door dit samendrukken ontstaat aan de oppervlakte een bodemdalingskom.

De maximale bodemdaling bedraagt momenteel ongeveer 34 centimeter en treedt op in de omgeving van Loppersum. Uit de meest recente voorspellingen blijkt dat in 2080 de bodem waarschijnlijk maximaal 42 centimeter is gedaald. Omdat de kom een groot oppervlak beslaat (ruim 1600 vierkante kilometer) blijft de maximale helling van het aardoppervlakte beperkt. Om een idee te geven; op dit moment gaat het om maximaal 1 á 2 centimeter per kilometer aan de rand van de bodemdalingskom. Naast bodemdaling door gaswinning kan de bodem ook dalen door het inklinken van ondiepe klei- en veenlagen. Inklinking kan onder andere ontstaan door oxidatie van veen, polderpeilverlaging en grondwaterwinning.