Schademelding

Vlakbij de gasopslaglocatie Zuidwending en Heiligerlee treedt ook bodemdaling door de gaswinning door NAM en de zoutwinning door Nouryon. Als u denkt schade te hebben als gevolg van deze mijnbouwactiviteiten kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Adres Contactpersoon
Gasunie Afdeling Insurance
Concourslaan 17 Tel: 050-521 1992
9727 KC Groningen Email: a.a.den.broeder@gasunie.nl