Gevolgen & Maatregelen

Als gevolg van de activiteiten van ondergrondse opslagen treedt er bodembeweging in het gebied van Zuidwending en Heiligerlee op. De bodembeweging aan het grondoppervlak (maaiveld) als gevolg van de gasopslag wordt onder andere veroorzaakt doordat de cavernes op termijn een beetje kleiner worden (krimpen). Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de eigenschappen en het gedrag van het zout. Door het krimpen van de cavernes zakt de grond boven de cavernes ook een beetje en daardoor ontstaat een bodemdalingskom.

Omdat bodemdaling een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, wordt geen directe schade aan bouwwerken en infrastructuur verwacht. Wel heeft de bodemdaling gevolgen voor het beheer en onderhoud van waterkeringen en waterlopen.

Uit overleg met het waterschap Hunze en Aa’s blijkt dat het waterschap bij een bodemdaling van 10 centimeter de effecten op de waterhuishouding wil controleren. Men geeft er de voorkeur aan tijdig maatregelen te treffen, die schade voorkomen.