NAM

In dit gebied vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning door NAM.In het Noordoosten van Groningen doen zich regelmatig aardbevingen voor die worden veroorzaakt door de gaswinning. Als u schade denkt te hebben door aardbevingen kunt u die melden bij NAM. Schade door bodemdaling als gevolg van aardgaswinning wordt afgehandeld door de Commissie Bodemdaling.