Gevolgen Mijnbouwactiviteiten

De mijnbouwactiviteiten hebben ook nadelige gevolgen voor onze provincie. Door de winning en opslag van aardgas en winning van zout daalt de bodem. Door de winning van gas ontstaan aardbevingen. Om de gevolgen van bodemdaling door gas- en zoutwinning en gasopslag zoveel mogelijk te beperken worden in de provincie Groningen onder andere nieuwe gemalen gebouwd en worden bruggen, kanalen, dijken en haventerreinen aangepast. Deze maatregelen zijn er op gericht om schade aan gebouwen, landbouwgronden en natuurgebieden te voorkomen.

De gevolgen

Als gevolg van de winning van gas ontstaan aardbevingen. Op 16 augustus 2012 is bij Huizinge de tot nu toe krachtigste beving opgetreden met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Hierdoor zijn een groot aantal gebouwen in de directe omgeving beschadigd. Voor schade als gevolg van bodemdaling en/of aardbevingen zijn diverse schaderegelingen in het leven geroepen. Aardbevingen als gevolg van zoutwinning en gasopslag zijn niet te verwachten. Zout kan namelijk op een diepte van meer dan 1500 meter makkelijk vervormen en zal zich niet schoksgewijs verplaatsen zoals de zandsteenlaag waaruit gas gewonnen wordt dat doet.