Provincie Groningen

 Adres  Contactpersoon
 Sint Jansstraat 4  Afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie
 Postbus 610  Telefoonnummer: +31 (0)50 – 3164911
 9700 AP Groningen  info@provinciegroningen.nl