Contact

Op deze website vindt u informatie over mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, de bedrijven die de activiteiten uitvoeren en de mogelijke gevolgen van mijnbouwactiviteiten. Deze site is gemaakt door de provincie Groningen, NAM, AkzoNobel, Nedmag en Gasunie. De Commissie Bodemdaling controleert en bewaakt de objectiviteit van de inhoud van deze website. Heeft u vragen naar aanleiding van de mijnbouwactiviteiten, neem dan contact op met het betreffende mijnbouw bedrijf.

Mocht u algemene vragen hebben, neem dan contact op met de provincie Groningen.

 Adres  Contactpersoon
 Sint Jansstraat 4  Afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie
 Postbus 610  Telefoonnummer: +31 (0)50 – 3164911
 9700 AP Groningen  info@provinciegroningen.nl
Adres Contactpersoon
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Afdeling communicatie
Postbus 28000 Telefoonnummer: +31 (0)592 – 36 82 22
9400 HH Assen NAM-communicatie@shell.com
Adres Contactpersoon
Nedmag Afdeling Quality, Health,Safety & Environment (QHSE)
Telefoonnummer: +31 (0)598 – 651259
qhse@nedmag.nl
Adres Contactpersoon
AkzoNobel L. Snijder hoofd Pekelwinnng
Postbus 124 Telefoonnummer: + 31 (0) 6 51 57 59 59
9930 AC Delfzijl Lambert.Snijder@akzonobel.com
Adres Contactpersoon
Gasunie Afdeling Insurance
Concourslaan 17 Tel: 050-521 1992
9727 KC Groningen Email: a.a.den.broeder@gasunie.nl