Schademelding

Nedmag hecht waarde aan een goede relatie met haar omgeving. Om die reden is er regelmatig contact en overleg met omwonenden in het winningsgebied. Nedmag heeft een officieel schadeprotocol. Daarin is geregeld hoe schademeldingen in behandeling worden genomen. Als u denkt schade aan uw woning te hebben ten gevolge van de zoutwinning door Nedmag, dan kunt u een schadeformulier invullen op de website van Nedmag.

Adres Contactpersoon
Nedmag Afdeling Quality, Health,Safety & Environment (QHSE)
Telefoonnummer: +31 (0)598 651259
qhse@nedmag.nl