Bodemdaling

De bodemdaling door zoutwinning is afhankelijk van de samenstelling van het zout en de methode die gebruikt wordt om het zout te winnen. Door de zoutwinning van Nedmag met behulp van de squeeze methode ontstaat er bodemdaling in een gebied met een doorsnede van ca. 8 kilometer. In het centrum van het bodemdalingsgebied daalt de bodem met 1,5 á 2 centimeter per jaar. Aan de randen van het bodemdalingsgebied bedraagt de bodemdaling enkele millimeters per jaar.

De bodemdaling wordt iedere twee jaar gemeten. Tot en met 2012 bedroeg de maximale bodemdaling 30 centimeter. Volgens de huidige winningsvergunning is een maximale bodemdaling van 65 centimeter toegestaan. Deze 65 centimeter zal omstreeks 2028 bereikt worden.

In het gebied daalt de bodem ook door de winning van gas. De bodemdaling door gaswinning bedraagt momenteel 6 tot 8 centimeter. In de 40 jaar dat Nedmag zout wint, zijn er nog nooit aardbevingen of –trillingen in het gebied waargenomen op de diepte waar zout wordt gewonnen. Het is ook onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Zout is stroperig en kan daardoor zelf geen schokken veroorzaken. Ook bij andere nationale en internationale zoutwinningen zijn geen aardschokken of -trillingen voorgekomen.