Contact Commissie Bodemdaling

Adres Contactpersoon
Commissie Bodemdaling door aardgaswinning C. de Graaf
Postbus 610 Telefoonnummer: +31 (0)6-52761803
9700 AP Groningen C.T.de.Graaf@provinciegroningen.nl