Schademelding

De NAM heeft een vernieuwde en verbeterde schaderegeling voor de afhandeling van aardbevingsschades. Op de website van NAMplatform.nl kunt u alle informatie vinden.

Voor schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning kunt u terecht bij de Commissie Bodemdaling.

 

Adres Contactpersoon
Commissie Bodemdaling door aardgaswinning C. de Graaf
Postbus 610 Telefoonnummer: +31 (0)6-52761803
9700 AP Groningen C.T.de.Graaf@provinciegroningen.nl
Adres Contactpersoon
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Afdeling communicatie
Postbus 28000 Telefoonnummer: +31 (0)592 368222
9400 HH Assen nam-media@shell.com