Gevolgen & Maatregelen

Directe schade door bodemdaling als gevolg van zoutwinning in Heiligerlee of Zuidwending treedt niet op. Wel kan indirecte schade optreden, bijvoorbeeld als gevolg van noodzakelijke verlaging van de grondwaterspiegel om vernatting van landbouwgronden te vermijden. Vernatting heeft zich bij de locatie Zuidwending tot nu toe niet voorgedaan en wordt in de toekomst evenmin verwacht.

Op dit moment voert AkzoNobel op verzoek van het ministerie van Economische Zaken overleg met het waterschap Hunze & Aa’s en de gemeente Oldambt over potentiële schade als gevolg van de opgetreden bodemdaling in het boorterrein Heiligerlee. Onderzoek laat zien dat er tot nu toe geen schade is opgetreden en in de komende jaren ook niet te verwachten is.