Bodemdaling

De cavernes die ontstaan door de zoutwinning worden heel langzaam in elkaar gedrukt, waardoor een geleidelijke bodemdaling aan het grondoppervlak (maaiveld) plaatsvindt over een gebied met een diameter van circa 4 kilometer. De bodemdaling kan door technische maatregelen worden beperkt, maar niet geheel worden verhinderd. De bodemdaling neemt in Heiligerlee jaarlijks met 2 – 3 millimeter toe en in Zuidwending met 1 millimeter. Na 58 jaar bedraagt de bodemdaling in het centrum van de kom in Heiligerlee 13 – 14 centimeter, en in Zuidwending na 45 jaar 4 – 5 centimeter. De bodemdaling wordt door middel van metingen iedere vijf jaar gecontroleerd. De volgende meting wordt in 2015 uitgevoerd.

In het zoutwinningsgebied van AkzoNobel treedt ook bodemdaling als gevolg van gaswinning door de NAM op. Bij de locatie Zuidwending bedraagt de bodemdaling door gaswinning circa 4 centimeter. De bodemdaling door gaswinning bij de locatie Heiligerlee bedraagt circa 8 centimeter.

Er zijn geen aanwijzingen dat er zich in de periode sinds 1967 bodemtrillingen hebben voorgedaan als gevolg van de winning van zout. Informatie op de website van het KNMI laat zien dat er gedurende de zoutwinningactiviteiten geen aardbevingen zijn opgetreden door de winning van zout geïnduceerde aardbevingen zijn opgetreden. Verder zijn in de literatuur geen aanwijzingen te vinden over het optreden van bodemtrilling in relatie tot de opslag van gas in zoutcavernes.