AkzoNobel

AkzoNobel wint sinds het midden van de vorige eeuw zout in de omgeving van Winschoten en Veendam. In de zoutfabrieken in Delfzijl wordt van de pekel zuiver zout gemaakt. Dit dient voornamelijk als grondstof voor de chemische industrie (productie van chloor). Een klein deel wordt gebruikt in de winter als wegenzout. Per jaar wordt er meer dan 2,5 miljoen ton zout geproduceerd.

Het zout wordt gewonnen door middel van oplosmijnbouw. Water wordt geïnjecteerd in de dikke, ondergrondse zoutformatie om het zout op te lossen. Het water met zout (pekel) wordt naar het oppervlakte gebracht en getransporteerd naar de zoutfabrieken in Delfzijl. Door de zoutwinning van AkzoNobel ontstaan, op ruim duizend meter diepte, holle ruimtes (cavernes) die met pekel gevuld blijven. Het uitlogingsproces wordt gestuurd door middel van olie. De olie blijft boven de pekel drijven en voorkomt dat de bovenkant te veel uitloogt. In totaal zijn door AkzoNobel rond Winschoten twaalf en bij Veendam negen cavernes ontwikkeld.

In de zoutfabrieken in Delfzijl wordt uit de pekel zuiver zout (Natriumchloride) gemaakt dat voornamelijk als grondstof voor de chemische industrie dient (productie van chloor). Een klein deel wordt in de winter gebruikt als wegenzout.

De cavernes die ontstaan door de zoutwinning worden heel langzaam in elkaar gedrukt, waardoor een geleidelijke bodemdaling aan het grondoppervlak (maaiveld) plaatsvindt over een gebied met een diameter van circa 4 kilometer. De bodemdaling kan door technische maatregelen worden beperkt, maar niet geheel worden verhinderd. De bodemdaling neemt in Heiligerlee jaarlijks met 2 – 3 millimeter toe en in Zuidwending met 1 millimeter. Na 58 jaar bedraagt de bodemdaling in het centrum van de kom in Heiligerlee 13 – 14 centimeter, en in Zuidwending na 45 jaar 4 – 5 centimeter. De bodemdaling wordt door middel van metingen iedere vijf jaar gecontroleerd. De laatste meting is in 2015 uitgevoerd.

In het zoutwinningsgebied van AkzoNobel treedt ook bodemdaling als gevolg van gaswinning door de NAM op. Bij de locatie Zuidwending bedraagt de bodemdaling door gaswinning circa 4 centimeter. De bodemdaling door gaswinning bij de locatie Heiligerlee bedraagt circa 8 centimeter.

Directe schade door bodemdaling als gevolg van zoutwinning in Heiligerlee of Zuidwending treedt niet op. Wel kan indirecte schade optreden, bijvoorbeeld als gevolg van noodzakelijke verlaging van de grondwaterspiegel om vernatting van landbouwgronden te vermijden. Vernatting heeft zich bij de locatie Zuidwending tot nu toe niet voorgedaan en wordt in de toekomst evenmin verwacht.

Op dit moment voert AkzoNobel op verzoek van het ministerie van Economische Zaken overleg met het waterschap Hunze & Aa’s en de gemeente Oldambt over potentiële schade als gevolg van de opgetreden bodemdaling in het boorterrein Heiligerlee. Onderzoek laat zien dat er tot nu toe geen schade is opgetreden en in de komende jaren ook niet te verwachten is.

Wanneer u denkt dat de (zoutwinnings)activiteiten in Heiligerlee en Zuidwending u tot overlast zijn of schade veroorzaken, dan kunt contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Adres Contactpersoon
AkzoNobel  L Snijder, manager Pekelwinning
 Postbus 124  Telefoonnummer: 0597 41 21 80
 9930 AC Delfzijl  Lambert.Snijder@akzonobel.com